Nghe Truyện
.....XYZLoginRegister
HomeMua SắmYêu Cầu
Tip: Anh Chị Em Muốn Nghe Truyện Audio Gì Cứ Yêu cầu Nhé ! ..Admin Sẽ Cố Gắn Phục Vụ :v
NEWS
Hello !
NgheTruyen.XYZ |Truyện Audio, Nghe Truyện Audio, Audio Sắc Hiệp,Truyện Huyền Huyễn ,Audio Tiên Hiệp,Truyện Audio Mp3
Mới Cập Nhật
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 32
21:37

305
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 31
24:29

93
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 30
26:25

121
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 29
39:10

73
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 28
26:24

90
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 27
42:16

65
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 26
31:16

62
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 25 Phần 2
27:54

93
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 25
42:07

80
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 24
41:27

91
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 21+ 22
39:46

84
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 19 + 20
35:25

96
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 16+17
39:41

81
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 15
24:34

68
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 12+14
39:21

102
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 11
40:08

130
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 9+10
32:37

205
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 8
39:33

198
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 35 Thổ lộ tình cảm
16:42

141
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 31 + 32 + 33 + 34 Tuyển Phu
41:29

55
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 4 + 5 + 6
39:23

356
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 27 + 28 + 29 + 30 Dã Tâm Khăn Khít
41:31

73
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 21+25+26 Mẫu tử không hiểu nhau
27:44

593
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 17 + 18 + 19 + 20 Lập Kế hoạch tru tặc
41:40

54
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 15 + 16 Nam Nữ Dâm Ngữ
27:53

188
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 12 + 13 + 14 Chỉ Thiên Thề Ngày
42:04

318
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 8 + 9 + 10 + 11 - Uyển Quân Tâm Thu
42:29

109
[Sắc Hiệp Audio] Tam Thể Dị Truyện - Tập 1 Văn Thiên Minh
25:19

134
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 1( fix lỗi die file)- Không Cốc Tiên Ảnh
11:44

175
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 5 + 6 + 7 - Sơn Dã Hoang Thôn
37:51

153
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 2 + 3 + 4 - Thượng Hải Nhất Túc
32:19

389
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 44 + 46

18
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 40 + 43
40:18

17
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 37 + 39

7
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 33 + 36
40:32

9
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 30 + 32
38:05

38
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 26 + 29
39:25

17
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 22 + 25
39:32

47
[Truyện Audio] Tinh Môn - Tập 4 (Chương 11+12 )
41:02

12
[Truyện Audio] Tinh Môn - Tập 3 (Chương 10 )
36:00

12
[Truyện Audio] Tinh Môn - Tập 2 ( Chương 8 + 9)
40:38

13
[Truyện Audio] Tinh Môn - 1 + 7
2:08:39

135
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 3 + 5 + 15 +21 Thiết Bì Man Ngưu
3:36:49

31
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 22+23+24+25+26+27+28+29+30
3:21:31

250
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 14+15+16+17+18+19+20+21
2:19:47

234
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 11+14
1:18:17

337
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 2: Mở ra Thần Võ ấn ký
11:31

22
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 1: Tám trăm năm sau
13:33

29
[Sắc Hiệp Audio] Hồng Trần Kỷ | Chương 3 - Hồng Trần Đại Đế
38:49

89
[Truyện Sắc Đô Thị] Vẫn Lạc Tiên Trần - Chương 1 - 5
1:09:27

227
NEWS
Danh Mục
Truyện Audio Huyền Huyễn
Tổng Số Truyện: 2
Truyện Sắc Đô Thị
Tổng Số Truyện: 1
Truyện Sắc Cổ Trang
Tổng Số Truyện: 6
Copyright & NgheTruyen.XYZ