Nghe Truyện
.....XYZLoginRegister
HomeMua SắmYêu Cầu
Tip: Anh Chị Em Muốn Nghe Truyện Audio Gì Cứ Yêu cầu Nhé ! ..Admin Sẽ Cố Gắn Phục Vụ :v
NEWS
Hello !
NgheTruyen.XYZ |Truyện Audio, Nghe Truyện Audio, Audio Sắc Hiệp,Truyện Huyền Huyễn ,Audio Tiên Hiệp,Truyện Audio Mp3
Mới Cập Nhật
[Sắc Hiệp Audio] Hồng Trần Kỷ | Chương 2 - Mục Tiêu
40:59

79
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 10
19:54

84
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 9
20:55

86
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 03
12:20

383
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 02
16:40

454
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 8
23:05

211
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 7
23:31

102
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 6
23:38

119
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 5
18:30

560
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 4
21:37

231
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 3
27:01

109
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 2 - Bái Sư
16:50

193
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 07
8:49

56
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 06
11:27

52
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 05
10:58

56
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 04
14:19

82
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 03
17:16

42
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 02
9:37

97
[Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 01
11:59

102
[Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 01
8:14

891
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 1 - Không Cốc Tiên Ảnh
11:50

368
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 1 - Ngộ Yêu
13:23

288
[Sắc Hiệp Audio] Hồng Trần Kỷ | Chương 1 - Mã Nô
34:06

135
NEWS
Danh Mục
Truyện Audio Huyền Huyễn
Tổng Số Truyện: 2
Truyện Sắc Đô Thị
Tổng Số Truyện: 1
Truyện Sắc Cổ Trang
Tổng Số Truyện: 6
Copyright & NgheTruyen.XYZ