Nghe Truyện
.....XYZLoginRegister
HomeMua SắmYêu Cầu
Tip: Anh Chị Em Muốn Nghe Truyện Audio Gì Cứ Yêu cầu Nhé ! ..Admin Sẽ Cố Gắn Phục Vụ :v
NEWS
Hello ! Bạn Đang Nghe Audio [Sắc Hiệp] Đệ Tử Quy - [Sắc Hiệp Audio] Đệ Tử Quy | Chương 06
Truyện Audio Hay
Truyện Mới Cập Nhật
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 1: Tám trăm năm sau
13:33
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 2: Mở ra Thần Võ ấn ký
11:31
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 3 + 5 + 15 +21 Thiết Bì Man Ngưu
3:36:49
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 22 + 25
39:32
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 26 + 29
39:25
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 30 + 32
38:05
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 33 + 36
40:32
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 37 + 39
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 40 + 43
40:18
[Truyện Audio] Vạn Cổ Thần Đế | Chương 44 + 46
NEWS
Danh Mục
Truyện Audio Huyền Huyễn
Tổng Số Truyện: 2
Truyện Sắc Đô Thị
Tổng Số Truyện: 1
Truyện Sắc Cổ Trang
Tổng Số Truyện: 6
Copyright & NgheTruyen.XYZ