Nghe Truyện
.....XYZLoginRegister
HomeMua SắmYêu Cầu
Tip: Anh Chị Em Muốn Nghe Truyện Audio Gì Cứ Yêu cầu Nhé ! ..Admin Sẽ Cố Gắn Phục Vụ :v
NEWS
Hello ! Bạn Đang Nghe Audio [Sắc Hiệp] Tiên Mẫu Loại Tình Lục - [Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 1 - Không Cốc Tiên Ảnh
Truyện Audio Hay
Truyện Mới Cập Nhật
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 1 - Ngộ Yêu
13:23
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 2 - Bái Sư
16:50
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 3
27:01
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 4
21:37
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 5
18:30
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 6
23:38
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 7
23:31
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 8
23:05
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 9
20:55
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 10
19:54
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 11+14
1:18:17
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 14+15+16+17+18+19+20+21
2:19:47
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Hiệp Diễm Đàm | Chương 22+23+24+25+26+27+28+29+30
3:21:31
NEWS
Danh Mục
Truyện Audio Huyền Huyễn
Tổng Số Truyện: 2
Truyện Sắc Đô Thị
Tổng Số Truyện: 1
Truyện Sắc Cổ Trang
Tổng Số Truyện: 6
Copyright & NgheTruyen.XYZ