Nghe Truyện
.....XYZLoginRegister
HomeMua SắmYêu Cầu
Tip: Anh Chị Em Muốn Nghe Truyện Audio Gì Cứ Yêu cầu Nhé ! ..Admin Sẽ Cố Gắn Phục Vụ :v
NEWS
Hello ! Bạn Đang Nghe Audio [Sắc Hiệp] Sách Mẫu Làm Hậu - [Sắc Hiệp Audio] Sách Mẫu Làm Hậu | Chương 01
Truyện Audio Hay
Truyện Mới Cập Nhật
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 1 - Không Cốc Tiên Ảnh
11:50
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 2 + 3 + 4 - Thượng Hải Nhất Túc
32:19
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 5 + 6 + 7 - Sơn Dã Hoang Thôn
37:51
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 1( fix lỗi die file)- Không Cốc Tiên Ảnh
11:44
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 8 + 9 + 10 + 11 - Uyển Quân Tâm Thu
42:29
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 12 + 13 + 14 Chỉ Thiên Thề Ngày
42:04
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 15 + 16 Nam Nữ Dâm Ngữ
27:53
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 17 + 18 + 19 + 20 Lập Kế hoạch tru tặc
41:40
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 21+25+26 Mẫu tử không hiểu nhau
27:44
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 27 + 28 + 29 + 30 Dã Tâm Khăn Khít
41:31
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 31 + 32 + 33 + 34 Tuyển Phu
41:29
[Sắc Hiệp Audio] Tiên Mẫu Loại Tình Lục | Chương 35 Thổ lộ tình cảm
16:42
NEWS
Danh Mục
Truyện Audio Huyền Huyễn
Tổng Số Truyện: 2
Truyện Sắc Đô Thị
Tổng Số Truyện: 1
Truyện Sắc Cổ Trang
Tổng Số Truyện: 6
Copyright & NgheTruyen.XYZ